SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

Nasi prawnicy świadczą kompleksową obsługę prawną nie tylko w sprawach cywilnych i gospodarczych reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym ale także w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Czynnie uczestniczymy również w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sprawach gospodarczych prowadzonych przed sądami arbitrażowymi, postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Szerokie grono Klientów powierza nam także spory ze stosunków pracy w postępowaniach przed sądami pracy.

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: