SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

RYNEK KAPITAŁOWY

Zapewniamy pełną obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich. Prawnicy Kancelarii łączą zarówno wieloletnie doświadczenie zdobyte jako prawnicy wewnętrzni w instytucjach finansowych jak i w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje między innymi:

  • utworzenie ponad setki funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz kilkunastu funduszy inwestycyjnych otwartych;
  • reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach licencyjnych przed KNF, UOKIK oraz przed innymi urzędami państwowymi;
  • opiniowanie zgodności działalności z przepisami prawa, w tym w zakresie dostosowywania działalności do zmian przepisów;
  • opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych;
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z programami emerytalnymi i programami oszczędnościowymi;
  • emisjach obligacji, wprowadzaniu papierów wartościowych do publicznego obrotu;
  • nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych z nim związanych, a także w realizacji obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: