SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

W ramach wsparcia prawnego świadczonego naszym klientom, zajmujemy się miedzy innymi przygotowywaniem projektów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zabezpieczeniem prawnym podczas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Ponadto zajmujemy się doradztwem w obszarach objętych regulacją rynku telekomunikacyjnego, m.in w zakresie, tajemnicy telekomunikacyjnej, kar pieniężnych, dostępu telekomunikacyjnego, ochrony użytkowników końcowych, gospodarowania częstotliwościami. Przygotowujemy również dokumentację niezbędną podczas składania ofert w przetargach oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz w procesach prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi sądami.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: