SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

OBSŁUGA PRAWNA TFI I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zapewniamy pełną obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych we wszystkich kwestiach mających wpływ na prowadzoną przez nich działalność, w szczególności uzyskiwanie zezwoleń związanych z ich funkcjonowaniem, a także bieżącą obsługę.
Prawnicy Kancelarii łączą zarówno wieloletnie doświadczenie zdobyte jako prawnicy wewnętrzni w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych jak i w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu, łączymy doświadczenia we wszystkich aspektach prawnych związanych z działalnością Towarzystw funduszy inwestycyjnych. Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje między innymi:

  • utworzenie ponad setki funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz kilkunastu funduszy inwestycyjnych otwartych;
  • reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach licencyjnych przed KNF, UOKIK oraz przed innymi urzędami państwowymi;
  • opiniowanie zgodności działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych z przepisami prawa, w tym w zakresie dostosowywania działalności do zmian przepisów;
  • opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych oraz negocjowanie umów z kontrahentami towarzystw funduszy inwestycyjnych;
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z programami emerytalnymi i programami pracowniczymi;

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: