PUBLIKACJE

Nasze publikacje

Umowa Inwestycyjna

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.
Liczba stron: 104
Zobacz

Poradnik prawny dla inwestorów: FIZ (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte)

Prezentujemy Państwu poradnik prawny, mający na celu przybliżenie zasad, na których funkcjonuje niepubliczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jest on skierowany zarówno do tych osób, które planują rozpoczęcie inwestycji poprzez uczestnictwo w FIZ, jak również do tych, które chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę o szczegółowe zagadnienia związane z ich praktycznym funkcjonowaniem. W publikacji, szczególną wagę poświęcono takim zagadnieniom jak: zasady uczestnictwa, polityka inwestycyjna Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, relacje z inwestorem, uprzywilejowanie certyfikatów inwestycyjnych, koszty FIZ. W Poradniku omówione zostały również aspekty podatkowe działalności Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jak również podmiotów nimi zarządzających.
Liczba stron: 85
Zobacz

Poradnik prawny dla inwestorów: ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

W dniu 4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W konsekwencji spółki prawa handlowego, prowadzące działalność inwestycyjną np. venture capital lub private equity ale nie tylko, zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). W związku z faktem, że instytucja ASI oraz zakres identyfikacji jako ASI budzi wiele wątpliwości wśród podmiotów które potencjalnie zaliczają się jako ASI, Kancelaria Snażyk Granicki, przedstawia niniejsze podsumowanie stanowiące wyciąg z dotychczasowych stanowisk i wyjaśnień udzielonych przez KNF.
Liczba stron: 26
Zobacz