SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawne zabezpieczenie innowacyjnej firmy stanowi jeden z kluczowych komponentów jej sukcesu. Z tego powodu, zapewniamy gruntowną ochronę w zakresie własności intelektualnej klienta. Zajmujemy się przygotowaniem opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Zapewniamy wsparcie w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony dóbr osobistych oraz prawnej ochrony wizerunku. Pomagamy w kwestii zabezpieczenia baz danych, a także w ich transferze poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozwiązujemy kwestie prawne dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, reklamy, patentów i znaków towarowych. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy. Pomagamy w szczególności w:

  • opracowaniu umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych w tym umów licencyjnych
  • rejestracji znaków towarowych
  • prowadzeniu postępowania mającego na celu uzyskanie patentu

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: