AKTUALNOŚCI

Kilka słów o obligacjach partycypacyjnych

Ostatnimi czasy wielu naszych klientów wyraża zainteresowanie poszukiwaniem nieszablonowych, unikalnych sposobów na finansowanie swojej działalności. Weksle, pożyczki zamienne na udziały, pożyczki pod zastaw na udziałach, obligacje oprocentowane i zamienne – te klasyczne instrumenty finansowania długiem, czasami nie spełniają oczekiwań bardziej wymagających klientów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, towarzyszymy naszym klientom w poszukiwaniach coraz bardziej wyrafinowanych sposobów pozyskiwania środków finansowych. Jednym z ciekawych instrumentów, który zdaje się dobrze pasować do niektórych inicjatyw są obligacje partycypacyjne.

Obligacje partycypacyjne, zakładają możliwość udziału inwestorów w zyskach spółki emitującej tego typu papiery. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), bo ona jest bohaterem przedmiotowego artykułu, emitując obligacje partycypacyjne, w zamian za środki finansowe stanowiące dług obligacyjny przyznaje posiadaczom obligacji prawo do udziału w zysku Spółki. Proporcje udziału w zysku określają tzw. warunki emisji obligacji, które razem z propozycją nabycia muszą być przedłożone inwestorom jako dokumenty ofertowe.

Po zakończeniu zapisów i dokonaniu przydziału obligacji partycypacyjnych powstaje po stronie posiadaczy możliwość udziału, czyli partycypacji w zysku. Przydział, jest bowiem zdarzeniem powodującym powstanie prawa obligatariusza do udziału w zysku. Spółka jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy wpłaconych na objęcie obligacji w terminie określonym w warunkach emisji. Dodatkowo, jako świadczenie obligacyjne, zamiast odsetek, Spółka po zamknięciu roku obrotowego wypłaca zysk posiadaczom obligacji. Świadczenie z wypłaty przyszłego i niepewnego zysku Spółki jest tym, co odróżnia obligacje partycypacyjne od obligacji oprocentowanych i obligacji obejmowanych z dyskontem.

Jak w każdym instrumencie finansowym, także w dyskusji o obligacjach partycypacyjnych, należy wziąć poprawkę na podatki. Należy pamiętać że po stronie obligatariuszy realizujących prawo do udziału w zysku może wystąpić konieczność opodatkowania świadczenia partycypacyjnego podatkiem od zysków kapitałowych według stawki 19%. Natomiast po stronie emitenta zasadniczo nie występuje możliwość zakwalifikowania wydatków na świadczenia partycypacyjne jako kosztów uzyskania przychodu przez Spółkę. Naszym zdaniem warto jednak powalczyć o możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych przez emitenta na przeprowadzenie emisji obligacji jako kosztów uzyskania przychodu.

Niemniej z emisją obligacji partycypacyjnych związany jest obowiązek złożenia warunków emisji w sądzie rejestrowym, właściwym dla lokalizacji siedziby Spółki. Ponadto wzmianka o prawie do zysku posiadaczy obligacji podlega wpisowi do rejestru.

W tym miejscu pojawiają się niewielkie bariery praktyczne. Regułą działania sądu rejestrowego są formularze zgłoszeniowe. Konkretne czynności podejmowane w spółkach mają swoje własne formularze, których prawidłowe wypełnienie stanowi warunek konieczny dla ich rejestracji. Obligacje partycypacyjne, których emitentem jest spółka z o.o. mimo że zgodnie z art. 18 ustawy o obligacjach muszą zostać zarejestrowane, nie mają jednak swojego własnego formularza. Tym samym nie istnieje możliwość wpisu do rejestru wzmianki o prawie do zysku przysługującym posiadaczom obligacji.

Kancelaria SGP Legal Snażyk Granicki będąc jedną z pierwszych Kancelarii w Polsce które przygotowywały dokumentację emisję obligacji partycypacyjnych oraz ich zarejestrowania w KRS, w związku z brakiem właściwego dostosowania przepisów była zmuszona do przeprowadzenia postępowania w zakresie przyjęcia wniosku o rejestrację obligacji mimo braku wydania przepisów wykonawczych (ogłoszenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzoru formularzy).

Rozpoznając sprawę na skutek złożonej przez nas skargi, sąd rejestrowy podzielił naszą argumentację i postanowił złożyć do akt rejestrowych Spółki warunki emisji obligacji partycypacyjnych, co jednocześnie wypełnia obowiązek wpisu do rejestru wzmianki o prawie do zysku posiadaczy obligacji. Argumenty merytoryczne wskazywane przez Kancelarię okazały się nie do obalenia, a tym samym udało się osiągnąć swego rodzaju pragmatyzm, w obliczu kolizji pomiędzy stanem faktycznym sprawy oraz przepisami prawa.

W związku z tym, że udało się okiełznać odstraszającą wiele podmiotów drogę rejestracji obligacji, na zakończenie należy podkreślić że obligacje partycypacyjne mogą być niezwykle interesującym instrumentem cechującym się wieloma zaletami dla emitenta. Należy tu podkreślić współdzielenie ryzyka inwestycyjnego oraz jasny mechanizm określania renty inwestycyjnej dla inwestorów (udział w zysku).

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka (do 30.04 Snażyk Granicki) organizatorem Venture Capital Kongres 2018

Dnia 13 kwietnia 2018 roku na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Venture Capital Kongres 2018. Wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych zgromadziło ponad 220 przedstawicieli funduszy venture capital oraz...

Dowiedz się więcej

Szanowni Klienci

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria rozpoczyna nowy etap w swojej działalności. Od 30 kwietnia 2018 r. działamy pod nowym szyldem: Snażyk Korol Mordaka sp. k. Z tym dniem również współpracę z kancelarią zakończył...

Dowiedz się więcej

Kancelaria Snażyk Granicki organizatorem Venture Capital Kongres 2018 – 13 kwietnia GPW Warszawa

Kancelaria Snażyk Granicki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Kongres odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku...

Dowiedz się więcej

Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado

Kolejna transakcja za nami! Miło nam ogłosić, że Kancelaria reprezentowała spółkę X100lab w inwestycji w spółkę Forwado, która oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży transportowej. Gratulujemy obu stronom i życzymy wielu kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Dowiedz się więcej